wt.. lip 23rd, 2024

Wiele osób zastanawia się z pewnością nad tym co będzie robić po ukończeniu studiów. Ścieżki kariery mogą być różne. Jedna z nich, na którą decyduje się część osób to studia doktoranckie. Są one zakończone obrona pracy doktorskiej i uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk w danej dziedzinie.

Warunkiem jest posiadanie przez uczelnię prawa do nadawania tytułu doktora w danej dyscyplinie naukowej. Żeby dostać się na studia doktoranckie, trzeba, jak w przypadku dwóch pozostałych stopni studiów, przejść pomyślne proces rekrutacji. Najczęściej jest to rozmowa kwalifikacyjna z komisja. Brane są też pod uwagę średnia z ukończenia studiów magisterskich (ustalana jest pewna minimalna, konieczna do przyjęcia), czy różne osiągniecia. Już przed przyjęciem na studia doktoranckie powinno się mieć jakiś zarys tego, z jakiego zakresu badania chciałoby się realizować, pod czyim kierunkiem itp. Idąc na takie studia trzeba przygotować się też do nieraz żmudnej i intensywnej pracy i nauki w celu ciągłego poszerzania zakresu swojej wiedzy z danej dziedziny. Oprócz tego należy też być przygotowanym na prowadzenie zajęć ze studentami studiów magisterskich i licencjackich.

Dla osób, które są gotowe na takie wyzwania i dziedzina, z która związane są te studia jest ich pasją, zrobienie doktoratu może być bardzo ciekawa propozycją, która otwiera nowe możliwości w postaci naukowej pracy na uczelni. Można także zdecydować się na studia podyplomowe coaching jest dość przyszłościowym kierunkiem. Dla wielu osób pasją jest nauka i różne odkrycia. Czytają oni każdą nowinkę o nowych odkryciach naukowych dokonywanych na świecie. Jednak można być nie tylko biernym obserwatorem tego, co dzieje się w świecie nauki, ale tez aktywnie w tym uczestniczyć. Droga do tego jest oczywiście dość długa i wymaga wiele pracy. Pierwszym poważnym krokiem w tym kierunku są studia doktoranckie, które przy pomyślnym ich ukończeniu są przepustką do dalszej pracy naukowej na uczelni. Oczywiście najpierw wymagane jest ukończenie studiów licencjackich (lub inżynierskich), a następnie magisterskich. Podejmując się studiów doktoranckich, ważny obok pasji jest także konkretny pomysł na realizację tych studiów.

By admin