wt.. cze 18th, 2024

Możemy się spotkać z przypadkami, że obok nazwy czy logo firmy znajdziemy różnorodne oznaczenia, takie jak TM, SM czy literę R w kółku, czyli r.

Warto zatem dowiedzieć się, co te symbole oznaczają, po co się je właściwie stosuje. SM oznacza znak usługowy,często widziany w indeksie górnym. Funkcjonuje podobnie do symbolu TM, ponieważ służy do zawiadomienia o roszczeniu praw zwyczajowych do znaku, ale jest używany w związku z usługą. Znak usługowy obejmuje usługi, takie jak usługi bankowe lub prawne, a nie dobra materialne.

Po co stosuje się oznaczenia symbolami przy logo firmy?

Co oznacza symbol r przy logo firmy?

Symbol TM, często widziany w indeksie górnym, jest zwykle używany w połączeniu z niezarejestrowanym znakiem towarowym, terminem, sloganem, logo lub innym wskaźnikiem, w celu poinformowania potencjalnych sprawców naruszenia o prawach wynikających z prawa zwyczajowego do znaku towarowego. Użycie symbolu TM nie gwarantuje ochrony znaku właściciela na mocy prawa o znakach towarowych. Właściciel może posługiwać się symbolem TM niezależnie od tego, czy został złożony wniosek o rejestrację lub czy znak towarowy jest zarejestrowany. Właściciel może nadal używać symbolu TM nawet w przypadku odmowy rejestracji znaku.

Symbol r jest informacją o własności zarejestrowanego znaku towarowego. Służy do poinformowania opinii publicznej, że znak towarowy lub znak usługowy jest zarejestrowany, informując o statusie prawnym własności znaku, z którym jest używany. Symbolu r należy używać wyłącznie w połączeniu z zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami usługowymi. W większości przypadków symbol r może być używany wyłącznie po uzyskaniu rejestracji znaku znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

Więcej o symbolu r przy znaku towarowym możesz przeczytać na stronie https://portfelpolaka.pl/jakie-jest-znaczenie-symboli-r-w-kolku-przy-logo-firmy/. Istnieje pewna elastyczność co do tego, jak i gdzie używać symbolu TM, SM lub r. Zwykle umieszcza się go w prawym górnym rogu, w prawym dolnym rogu lub na poziomie samego znaku lub logo, każdy z nich jest akceptowalnym sposobem wyświetlania odpowiedniego symbolu. Zasadniczo symbol TM, SM lub r musi pojawiać się tylko przy pierwszej lub najbardziej widocznej wzmiance o znaku w dokumentach, takich jak komunikaty prasowe, artykuły i raporty firmowe.

By admin