pon.. kwi 22nd, 2024

Certyfikat ITIL można uzyskać w drodze samokształcenia, online lub biorąc udział w szkoleniu. W zakresie zarządzania usługami IT celem certyfikatu ITIL jest poświadczenie, że posiadasz wiedzę na temat terminologii, struktury i podstawowych zasad ITIL dotyczących zarządzania usługami.

Ten certyfikat jest skierowany przede wszystkim do osób, które wymagają podstawowej wiedzy z zakresu ITIL i chcą usprawnić zarządzanie usługami IT, oraz specjalistów IT, którzy chcą wprowadzić ITIL w celu ulepszenia usług w organizacji. Przyniesie on również korzyści kierownikom do spraw usług IT, dyrektorom i menedżerom IT, dyrektorom do spraw informatycznych, menedżerom biznesowym, inżynierom wsparcia serwisowego, inżynierom wsparcia technicznego i właścicielom procesów biznesowych. Kwalifikacja na poziomie ITIL Foundation jest jednak otwarta i może przynieść korzyści każdemu, kto jest zainteresowany tym tematem. Programowi kwalifikacji związanemu z ITIL przypisuje się określoną wartość kredytową. Po pomyślnym zakończeniu dowolnego egzaminu ITIL Foundation kandydat otrzyma zarówno certyfikat, jak i 2 punkty. Są to kursy, które są dostępne dla każdej certyfikacji w cyklu życia ITIL, którą możesz zaplanować. Są to stopniowo wyższe kursy i certyfikaty, które pokazują twój rosnący poziom kompetencji. Szkolenie pomaga zrozumieć strukturę ITIL, pomagając jednocześnie w przygotowaniach do certyfikacji ITIL.

Szkolenie ITIL buduje zaufanie do innowacji w zakresie nowych sposobów poprawy zadowolenia klientów oraz pomaga lepiej skupić się na oczekiwaniach klientów i doświadczeniach użytkowników.

Zdobyta wiedza w zakresie korzystania ze struktury i narzędzi ITIL pomaga poprawić jakość świadczenia usług poprzez opracowanie nowej kultury proaktywnej. Jakość świadczenia usług zależy od możliwości zaangażowanego personelu, organizacje potrzebują pewnych siebie i zdolnych ekspertów do zarządzania usługami, aby konkurować z rywalami, a certyfikat itil może być w tym pomocny. Kursy certyfikacyjne ITIL mają na celu wytworzenie pewnych siebie menedżerów usług o ulepszonych możliwościach rozwiązywania problemów w określonych obszarach.

By admin