pt.. lut 23rd, 2024

Według ustawy z 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych w latach 1944-1989, osoby które były represjonowane mogą ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie za krzywdy w wyniku z wydania lub wykonania orzeczenia lub decyzji komunistycznych organów.

W tym wypadku osoby represjonowane, przykładowo skazany na karę więzienia, mogą ubiegać się o odszkodowanie, podstawą jest uzyskanie postanowienia sądu o unieważnieniu orzeczenia z okresu od 1 stycznia 1944 do 31 grudnia 1989 roku.

Jakie represje spotykały opozycjonistów w czasach PRL?

Kogo dotyczy odszkodowanie dla represjonowanych?

Oczywiście będzie to dotyczyło także osób internowanych w związku ze stanem wojennym wprowadzonym w 1981 roku. Warto zwrócić uwagę, iż odszkodowania mogą otrzymać nie tylko osoby, które przebywały w więzieniu, ale według których wykonano orzeczenie lub decyzję. Także osoby, które przykładowo ukrywały się w stanie wojennym, również mogą otrzymać tego rodzaju zadośćuczynienie. Warto zwrócić uwagę, iż często ukrywanie się wiązało się z rozłąką z rodziną, przeprowadzką, a także często utratą pracy. Po stanie wojennym osoby represjonowane mogły mieć problem ze znalezieniem zatrudnienia, co mogą odbić się negatywnie na ich emeryturze czy też rencie.

Odszkodowanie mogą otrzymać także osoby zesłane lub deportowane przez władze ZSRR w latach od 1936-1956, przysługuje im świadczenie pieniężne zgodnie z ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 roku. Także osoby, które występowały przeciwko kolektywizacji wsi czy też obowiązkowym dostawom żywności, osoby zesłane przez władze ZSRR także mogą ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie. W tym przypadku należy otrzymać od sądu postanowienie o unieważnieniu orzeczenia sądu komunistycznego.

Obecnie odszkodowanie dla represjonowanych może wynieść więcej niż 25000 zł w związku z nowelizacją ustawy. Wielkość odszkodowania będzie uzależniona od krzywd wynikłych z postanowień sądu komunistycznego. Warto zwrócić uwagę, iż żądanie odszkodowania należy zgłosić w sądzie okręgowym do 10 lat od uprawomocnienia wyroku o unieważnieniu poprzedniego orzeczenia.

By admin