pt.. lut 23rd, 2024

Po śmierci osoby, rodzina jest uprawniona do otrzymania zasiłku pogrzebowego.

Jest to forma pomocy, dzięki której można opłacić usługi zakładu pogrzebowego, koszty związane z ceremonią kościelną oraz inne koszty związane z pochówkiem, itp. Często śmierć dotyka ludzi w najmniej oczekiwanych momentach i rodziny po prostu nie stać na opłacenie wszystkich kosztów pogrzebowych, które potrafią być spore. Warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat zasiłku pogrzebowego i związanych z nim formalności, aby w przypadku pojawienia się takiej potrzeby, nie mieć problemów z jego uzyskaniem.

Formalności związane z zasiłkiem pogrzebowym

Co warto wiedzieć o zasiłku pogrzebowym?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom, które były ubezpieczone, pobierały wcześniej rentę lub emeryturę albo posiadały prawo do jej pobierania. Oprócz tego zasiłek pogrzebowy przysługuje członkom rodzin emerytów lub rencistów. Warto też dodać, że taka forma pomocy należy się również w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w czasie, gdy pobierała ona zasiłek chorobowy, macierzyński czy też świadczenie rehabilitacyjne.

Staranie się o zasiłek pogrzebowy wiąże z koniecznością złożenia stosownych dokumentów. Jednym z nich jest wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, który pomagają wypełnić pracownicy zakładu pogrzebowego. Kolejny dokument to skrócony odpis aktu zgonu otrzymany z Urzędu Stanu Cywilnego. Należy też dołączyć oryginały rachunków od zakładu pogrzebowego potwierdzających poniesione koszty pogrzebu. Ewentualnie mogą to być kopie rachunków potwierdzone przez bank. Niezbędny jest też dokument potwierdzający pokrewieństwo z osobą zmarłą oraz zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu.

Na szczęście profesjonalne zakłady pogrzebowe działające na polskim rynku oferują pomoc nie tylko w wypełnianiu wniosku, ale również w załatwianiu wielu innych formalności, dzięki którym można uzyskać zasiłek pogrzebowy. Jest to nieoceniona pomoc dla rodziny, która często w czasie żałoby nie ma czasu ani sił na załatwianie takich spraw.

By admin