Co można zrobić, gdy pracodawca łamie prawo pracy?

Prawo pracy dotyczy przede wszystkim praw i obowiązków pracowników. Niektóre grupy pracowników uważają członkostwo w związkach zawodowych za korzystne, ponieważ pracownicy mają znacznie większą władzę, gdy negocjują jako grupa, a nie indywidualnie.

Związki zawodowe mogą negocjować w sprawie lepszych wynagrodzeń, dogodniejszych godzin i większego bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jednak związki nie mają nieograniczonej mocy. Przywódcy muszą traktować wszystkich członków związku uczciwie i powstrzymywać się od ograniczania praw członków związku do wypowiedzi, zgromadzeń i prawa głosu. Pracodawcy muszą również przestrzegać określonych zasad w kontaktach z członkami związku. Na przykład, pracodawcy mogą negocjować tylko z wyznaczonymi przedstawicielami związków i muszą ostrożnie zawrzeć jakiekolwiek porozumienie między związkiem a pracodawcą. Prawo pracy może również odnosić się do zestawu norm dotyczących warunków pracy i prawa płacowego. Przepisy te, takie jak Kodeks Pracy, zabraniają pracy dzieci i ustalają płacę minimalną. Prawo pracy ustanawia standardy postępowania pracodawcy i pracownika w miejscu pracy i może odgrywać istotną rolę w wielu sprawach dotyczących łamania przepisów prawa pracy. Dziedziny i przepisy prawa pracy stale się zmieniają. Ponieważ zmieniamy miejsca pracy częściej i szybciej niż przepisy, które nimi rządzą, prawnicy muszą przemyśleć, jak te pola powinny wyglądać w teraźniejszości i przyszłości.

Niektóre z najbardziej aktualnych i kontrowersyjnych kwestii w prawie pracy dotyczą roszczeń zbiorowych, dyskryminacji, mobbingu, bezprawnego zwolnienia z pracy, regulacji płac i godzin pracy, kwestii imigracyjnych, świadczeń opieki zdrowotnej i zabezpieczenia emerytalnego. Adwokaci zajmujący się prawem pracy napotykają szeroki zakres problemów związanych z zarządzaniem i strukturą stosunków pracy w niezwiązkowych miejscach pracy. Po więcej informacji wejdź na stronę https://smadwokaci.pl/obszary-praktyki/prawo-pracy/. Niektóre z tych kwestii obejmują standardy płac i godzin pracy, dyskryminację, mobbing, bezpieczeństwo i higienę pracy, emerytury i świadczenia oraz odszkodowania dla pracowników. Ponadto mogą również zajmować się niektórymi kwestiami, które zwykle uważa się za część praktyki prawa pracy, na przykład zdolność pracowników do zbiorowego egzekwowania praw pracowniczych.