wt.. lip 23rd, 2024

Testowanie oprogramowania, jest koniecznym elementem jego tworzenia, zadaniem testowania jest wyłapanie wszystkich błędów zanim trafi ono do sprzedaży.

Obecnie stosowanych jest wiele różnych standardów testowania, które są bardzo skutecznym sposobem na wyłapanie wszystkich błędów. Jednym z ważnych standardów jest rejestrowanie błędów. W czasie testowania aplikacji tworzy się listę znalezionych błędów, które należy poprawić. Standard opisuje wszystkie niezbędne elementy, które powinny zostać uwzględnione w dzienniku błędów. Aby zarejestrowany błąd mógł zostać zrozumiany przez innych członków zespołu, jego opis musi być szczegółowy i zawierać wszystkie informacje potrzebne do jego odtworzenia: warunki wstępne, odtworzyć kroki, rzeczywisty wynik, oczekiwany wynik i wreszcie opis środowiska testowego. Ponadto dla każdego błędu określamy priorytet określający jego wpływ na system. Opisywanie błędów zgodnie ze standardami jest gwarancją, że programiści szybko odtworzą błąd i będą w stanie go naprawić w mgnieniu oka. W końcu podlegają one temu samemu standardowemu wzorowi. Możesz poświęcić więcej czasu na prawidłowe zarejestrowanie błędu, ale ostatecznie działanie to bezpośrednio podnosi jakość testowanego oprogramowania.

Warto prowadzić różne testy eksploracyjne, mogą być to testy automatyczne oraz ręczne.

Z pewnością testy automatyczne przydadzą się wszędzie tam, gdzie chcemy emulować działania wielu użytkowników, pozwala nam to wyłapać błędy związane z nadmiernym obciążeniem bazy danych, czy też serwera. Testy sprawdzają, jak system zareaguje na dany scenariusz utworzony przez użytkownika. Jest zorientowany na użytkownika i koncentruje się na działaniach, programiści piszą przypadki użycia, a po ich zakończeniu zachowanie systemu jest odpowiednio testowane. Z kolei testerzy używają ich do tworzenia przypadków testowych. Testowanie przypadków użycia jest szeroko stosowane przy opracowywaniu testów na poziomie systemu. Pomaga także odkryć wady testów integracyjnych. Testowanie przypadków sprawdza, czy ścieżka użyta przez użytkownika działa zgodnie z przeznaczeniem.

By admin