pt.. lut 23rd, 2024

Geodeta to osoba, która ustala oficjalne granice lądowe, powietrzne i wodne.

Geodeci współpracują z inżynierami budownictwa, architektami krajobrazu oraz planistami regionalnymi i miejskimi w celu opracowania kompleksowych dokumentów projektowych. Pracują na zewnątrz w wielu typach terenu, a także w biurach, przygotowując dokumenty prawne i inne raporty z inspekcji i pomiarów. Geodeci zazwyczaj wykonują wiele różnych czynności w związku ze swoją pracą, mierzą odległości, kierunki i kąty między punktami na powierzchni ziemi, nad i pod nią. Wybierają znane punkty odniesienia, a następnie określają dokładną lokalizację ważnych obiektów w obszarze pomiarowym za pomocą specjalnego sprzętu. Pomagają ustanawiać oficjalne granice lądowe i wodne. Badają ewidencję gruntów i inne źródła informacji dotyczących nieruchomości na zlecenie właścicieli działki. Geodeci zapisują wyniki swoich pomiarów i weryfikują dokładność danych z pozostałymi dokumentami. Wykonują także wykresy, mapy i raporty z pracy w terenie oraz współpracują z kartografami, architektami, kierownikami budowy i innymi specjalistami, którzy mogą chcieć korzystać z ich pomocy. Geodeci kierują projektami budowlanymi i deweloperskimi oraz dostarczają informacji potrzebnych do kupna i sprzedaży nieruchomości. Ilekroć nieruchomość jest kupowana lub sprzedawana, musi zostać zbadana ze względów prawnych. W budownictwie geodeci określają dokładną lokalizację dróg lub budynków oraz odpowiednie głębokości fundamentów i dróg. W swojej pracy geodeci często wykorzystują systemy GPS, system satelitów, który lokalizuje punkty odniesienia z dużą dokładnością. Geodeci interpretują i weryfikują wyniki GPS.

Gromadzą dane, które są wprowadzane do systemu informacji geograficznej, który jest następnie wykorzystywany do tworzenia szczegółowych map terenu.

Wiele różnych usług oferuje firma geodezyjna Zakopane. Geodeci wykonują pomiary w terenie wraz z załogą, grupą, która zazwyczaj składa się z licencjonowanego geodety i przeszkolonych techników. Osoba odpowiedzialna za załogę może być albo geodetą, albo starszym technikiem geodezyjnym.

By admin