śr. Paź 27th, 2021

Bioenergia to energia pochodząca z biomasy (materii organicznej), takiej jak rośliny. Jeśli kiedykolwiek paliłeś drewno w kominku lub ognisku, używałeś bioenergii. Należy jednak podkreślić, że nie otrzymujemy wszystkich naszych zasobów biomasy bezpośrednio z drzew lub innych roślin. Wiele gałęzi przemysłu, na przykład zajmujących się budową lub przetwarzaniem produktów rolnych, może wytwarzać duże ilości niewykorzystanej lub resztkowej biomasy, która może służyć jako źródło bioenergii. Biomasa jest definiowana także jako odpady organiczne, które są wytwarzane przez ludzi, życie morskie i zwierzęta. Główną zaletą biomasy jest dostępność, ponieważ można ją łatwo znaleźć we wszystkich miejscach, a jej zasoby są łatwe do odtworzenia. Biomasa była pierwszym wykorzystywanym przez ludzkość paliwem i wciąż jest szeroko stosowana- można z niej wytwarzać wiele rodzajów energii poprzez:

  • bezpośrednie spalanie biomasy (np. drewna pod różną postacią, słomy, osadów ściekowych),
  • przetwarzanie biomasy na paliwa gazowe, np. biogaz rolniczy, biogaz z oczyszczalni ścieków, gaz wysypiskowy, gaz drzewny,
  • przetwarzanie biomasy na paliwa ciekłe, np. estry oleju rzepakowego, alkohol.

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (Dyrektywa 2001/77/WE), biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki oraz podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich.

W celu produkcji energii, zastąpienie części węgla biomasą jest tanią i skuteczną opcją umożliwiającą ograniczenie niepożądanej emisji gazów. Zawiera ona mniej siarki niż węgiel i w trakcie jej spalania wydzielane jest mniej dwutlenku siarki przyczyniającego się do powstawania kwaśnych deszczy.

Biorąc pod uwagę stan skupienia biomasy, wyróżnić można:

  • gazy (metan),
  • ciecze (alkohole),
  • ciała stałe (drewno, w tym rośliny energetyczne; słoma, ziarna zbóż).

Należy wspomnieć, że biomasa charakteryzuje się wysoką i bardzo zmienną ilością wilgoci, co wywołane jest przez szereg czynników, takich jak: zmienne warunki klimatyczne, rodzaj danego gatunku biomasy i jej klonów, rodzaj gleby czy sposób sadzenia i wzrostu danego typu biomasy.

Zalety wykorzystania biomasy jako źródła paliwa

Główną zaletą paliw roślinnych jest odtwarzalność surowca. Jak wcześniej zostało zauważone, spalanie tego rodzaju surowca nie powoduje dodatkowej emisji dwutlenku węgla do atmosfery (ilość powstającego przy spalaniu gazu jest równa tej, którą pobierają w procesie fotosyntezy rośliny). Ponadto, spalaniu biomasy towarzyszy zmniejszona emisja pozostałych gazów cieplarnianych, takich jak: tlenki siarki i azotu. Powstały podczas spalania popiół odznacza się korzystnym składem mineralnym i z powodzeniem może być stosowany jako nawóz. Ponadto, wiele raportów wskazuje na wzrost wykorzystania biomasy, co prowadzi do uaktywnienia gospodarczego rolnictwa, a tym samym zmniejszenia bezrobocia w obszarach wiejskich czy produkcyjnego wykorzystanie ziem skażonych, mało urodzajnych gleb lub obszarów leżących odłogiem. Ogromną zaletą wykorzystania biomasy jako źródła odnawialnej energii jest jej atrakcyjność cenowa w porównaniu z paliwami kopalnymi, które są zdecydowanie droższe.

Więcej informacji

Sprawdź więcej informacji na stronie https://4oze.pl/ – znajdziesz tam ofertę paneli fotowoltaicznych i nie tylko

By admin